Välkommen till Smörj- och Verktygsteknik

När man säger smörjmedel kan det syfta till mycket, men i detta fall skall det handla om fetter och oljor som används till bilar och maskiner. Att använda smörjmedel leder till minskad friktion där rörliga delar möter varandra och det ger i längden en längre beständighet. Smörjmedel kan uppdelas i kategorier våta eller torra.

Vått

Våtsmörjmedel är som regel baserad på mineralolja och klassificeras efter viskositet (tjockhet). Denna olja är utvunnen av mineraler och det är brukligt att man manipulerar med syntetisk producerad olja som genom olika processer förbättrar egenskaperna. Dock betingar syntetisk olja ett högre pris än mineralisk olja. En av de mest använda typerna av syntetiskt fett är silikon då den klarar hög värme, härsknar inte och leder inte elektricitet.

Torrt

Olika typer av torra smörjmedel är till exempel grafit som är baserat på kol, molybden disulfid (oftast på sprayburk) eller plast som polytetrafluoreten (PTFE fluorplast) som fysikaliskt är mycket hal. Dessa kan blandas med talk för användning på bland annat lager som utsätts för extremt hög temperatur. Till konsistensfett används kristallinisk grafit för lager av trä, mycket tungt belastade kullager och i exempelvis traktorer eller andra långsamma fordon. Grafit är inte så lämpligt som traditionellt smörjmedel om den inte är tillverkad på konstgjord väg.

Till bilen

När det gäller smörjmedel till bilen används en rad olika fetter och oljor. Förutom vanliga smörjmedel som motorolja finns fetter i en rad produkter.

  • Aluminiumpasta som motverkar korrosion
  • Rostlösare till muttrar och skruvar
  • Särskilt fett till batteripoler som förhindrar oxidering med mera
  • Kopparpasta som förhindrar att komponenter bränns fast
  • Pasta fri från metall till gängade delar och tätning
  • Silikonfett på tub eller sprayflaska
  • Rostskyddande fett som exempelvis molybdendisulfid
  • Vax

Många tvättar bilen med schampo som är oljebaserad, men bäst ur miljösynpunkt är vattenfri tvätt med rengöringsmedel som innehåller tensider och polymerer som på samma gång bryter ner smuts, men även polerar. Bästa sättet är att spruta på bilen och därefter putsa med mikrofiberduk och avsluta med annan ren trasa.