Underhåll av bilen

Det är oerhört viktigt att regelbundet underhålla bilen. Dels för att få ditt fordon att hålla längre, men också för att spara pengar i det långa loppet samt att försäkra sig om att fordonet är säkert att köra. Bilverkstäderna vill dra sitt strå till stacken för att bidra till höjd trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan, men vi förare kan även själva stå för en hel del genom att ta hand om våra fordon.

Stötdämpare

Bilens stötdämpare ger körkomfort och är en garanti för säkerhet. De hjälper till att kontrollera fordonet vid höga hastigheter och i risksituationer. I själva verket så anses de vara en av de tre viktigaste komponenterna i “triangeln av säkerhet” tillsammans med däck och bromsar. Hur väl en stötdämpare fungerar beror på olika faktorer, såsom vägförhållanden, fordonets last, körsträcka och olika sliteffekter såsom kyla, värme och fukt. Inverkan av alla dessa faktorer gör att stötdämparnas effektivitet gradvis reduceras tills de slutar att fungera korrekt. När det inte är ett så påtagligt slitage som föraren kan se, är det lämpligt att genomföra regelbundna översyner var 20 000 kilometer.

Däck

Många faktorer påverkar livslängden för ett däck. Alltifrån däckets egna komponenter och dess lagring innan försäljning till bilförarens användarsätt samt vädret och vägens egenskaper spelar en viktig roll. Det är därför mycket svårt att fastställa ett uppskattat antal kilometer (det finns märken som varar längre än andra), men som en länk mellan bilen och vägen är deras roll i säkerheten av största vikt. Det lufttryck som rekommenderas av tillverkaren bör hållas och det är mycket viktigt att du alltid är medveten om förekomsten av vibrationer och oljud, onormalt slitage (högre i vissa områden än i andra) eller något ovanligt under inbromsning.

Bromsar

Om bilens bromsar är i dåligt skick rullar bilen fler meter i en nödsituation, än om de vore i gott skick. Slitaget av komponenterna i bromssystemet beror på körningen och även de områden där bilen vanligtvis används (trafikstockningar i städerna, turer i bergsterräng, många kurvor m.m. påverkar på olika sätt).